Beeld week 20: Boterbloemenbloei

Alweer die uitbundige eerste bloei van boterbloemen, naast alle fluitenkruid!
Vooral in weilanden: ze weren zich tegen grazers met giftige bloemen maar
waarschuwen die met hun scherpe smaak: zie hoe de paarden ze mijden!

Maar beestjes kunnen in de bloemen veilig (elkaar … en) voedsel vinden:
stuifmeel, en voor wie diep onderin durft te duiken: nectar.

Klik hier voor meer boterbloembezoekers.