Beeld week 24: Speurende beestjes

Wat zoeken ze daar, op uiterste randjes en hoogste topjes?
Geen uitkijkpunt, daarvoor zijn hun (facet)ogen niet scherp genoeg, maar wel
een rondruikpunt: waar vang je goed de geur van een partner, of van voer?
Zie ze zoekend wapperen met hun sprieten, om goed richting te ruiken!

Dit sluipwespje speurt naar prooi om de eitjes van haar larfjes in te leggen:

Soorten: zwart soldaatje, (wilgen?)haantje, roodkopvuurkever, soldaatje, een sluipwespje.

Klik hier voor het vervolg bij soldaatjes en 
hier voor het zoeken van langsprietmotten