Beeld week 13: Populieren bloeien

Overal bloeien de Canadese populieren nog voluit met hun felrode katjes,
bijna onzichtbaar ver weg in die smalle hoge, nog kale bomen.
Kijk hoe de katjes gaan uithangen, met onder elk schubje zoveel meeldraadjes,
nog rood en dicht, tot ze hun stuifmeel vrij kunnen laten, met de wind mee. 

Maar op straat (en drijvend in het water) zie je alle stadia:
afgevallen (bloem)knopschubben, te vroeg afgewaaide katjes met
nog dichte (rode) meeldraden, t/m uitgestoven/uitgebloeid.

Houtduiven weten hoe voedselrijk de bloei van populieren (en van essen) is!

Alleen mannelijke=meeldraadkatjes: vrouwelijke bomen worden 
niet aangeplant omdat stedelingen later alle zaadpluis niet willen

Beeld week 12: Vroege vlinders

Vroege vlinders doken deze winter onder op beschutte, vorstvrije plekjes.
Warmer weer wekt ze uit hun winterrust: snel de warmte van de zon zoeken
om te kunnen vliegen naar vroege bloei/nectar, en om een partner te vinden. 
En tot slot: een goede ‘gast’plant zoeken voor haar eitjes en rupsen. 

Wel riskant om te overwinteren als vlinder (ipv. als eitje, rups of pop),
om met die grote vleugels vol tere schubjes zonder ‘kleer’scheuren
zo’n ruw seizoen te overleven: zie de wittige slijtplekjes bij de bovenste ‘ogen’
maar die hieronder, met rafelig gesleten vleugelranden, kan er toch mee vliegen!!

Deze Gehakkelde aurelia veroverde een goed zonneb(l)ad en bezet strijdbaar
zijn territoriumplekje, ondanks de extra ‘hakkels’ uit zijn linkervleugel.

Soorten: Kleine vos (op Klein hoefblad), 2x Dagpauwoog, Gehakkelde aurelia.

Beeld week 11: Strand gestroomlijnd

Dag en nacht, zomer en winter, elke dag weer trekt het getij
zijn patronen in het natte zand, elke keer net even anders.
Waar de zee de zandbank hoger spoelde trekt de ebstroom er diepere geulen uit,
waar fijner zand en schelpgruis ligt verwaait de wind het droogste fijnste zand.
En na hoogwater begint alles weer opnieuw, weer net even anders …

Strand tussen Castricum en Egmond

Beeld week 10: Hoefblad bloeit vroeg

Tussen nog de oude, wegrottende bladstelen 
barsten de bloemknoppen van groot hoefblad uit hun wortelstok
die vorig seizoen door die reusachtige bladeren is volgestouwd
met alle voedingsstoffen voor zo’n vroege bloei.

(Meer dan) 13 knoppen/bloemen uit deze wortelstok
die zich tussen en uit de oeverstenen heeft gewrongen.
Nog even en dan staat deze oever volop in bloei, 
nog steeds zonder bladeren, die komen later pas uit.

Bijen vliegen meteen op zulke vroege voedselbronnen af
en duiken diep in alle net geopende bloempjes.