Beeld week 20: Boterbloemenbloei

Alweer die uitbundige eerste bloei van boterbloemen, naast alle fluitenkruid!
Vooral in weilanden: ze weren zich tegen grazers met giftige bloemen maar
waarschuwen die met hun scherpe smaak: zie hoe de paarden ze mijden!

Maar beestjes kunnen in de bloemen veilig (elkaar … en) voedsel vinden:
stuifmeel, en voor wie diep onderin durft te duiken: nectar.

Klik hier voor meer boterbloembezoekers.

Beeld week 19: Langsprietmotten

Ze verschijnen weer: zwermen mannetjes van de (smaragd)langsprietmotten,
‘dansend’ met hun glanzende vleugeltjes en eindeloos lijkende sprieten om
de vrouwtjes te vinden.

Ook de geelband-langsprietmotten beginnen binnenkort dansend te daten.
Is dat niet lastig vliegen met zulke ellenlange dunne sprieten, 
knakken die niet bij een windvlaag, waai je dan niet meteen weg?!
Van de vrouwtjes zijn ze gelukkig veel korter en steviger …

Andere dansers: klik hier voor de bruidsvluchten van dansmuggen.

Beeld week 18: Pimpelmeesjes voeren

Mijn nog bladloze linde is hun aanvliegroute en controlepunt: alles veilig?!
Als nestplek is mijn luchtroostertje geïnspecteerd: passen wij er (net) door
en kunnen rovers er (driehoog ..) niet in?!
Dan: veel sprietjes en mosjes aanvliegen voor een zacht warm nest (3 april).

26 dagen later: onvermoeibaar aanvliegen van (vooral) groene rupsjes,
via hun checkpunt: opgewonden hippen, kopveertjes op, tot de kust veilig lijkt.
En is de ander nog binnen bezig: dan even terug naar het aanvliegpunt.
Van de vroege morgen tot de late avond; in 40 minuten 17x voerbezoek geteld!

Klik hier voor de rupsenpiek waar ze gebruik van kunnen maken.
En voor alle leven in een pimpelmezennest: zie Beleef de lente!  

Beeld week 17: Linden lopen uit

Al die nieuwe dunne blaadjes aan de linden stralen van de
door-schijnende zon en tekenen licht en lentegroen af tegen de gevels.
Door de stadse warmte staan straatbomen al vol in hun jonge blad
terwijl in bossen de (hoogste) bomen nog voorzichtig gaan beginnen.

De groeiende blaadjes duwen de knopschubben open en ook
slapende knoppen bij oude snoeiplekken kunnen besluiten nu uit te komen.