Beeld week 31: Klein streepzaad

In gemaaide gazons en bermen kunnen deze mini-paardenbloemjes
massaal hun kopjes opsteken, boven de madeliefjes uit, en ook
tussen stoepstenen kunnen ze de plaats van paardenbloemen innemen.

Voedselzoekertjes kunnen in zo’n veldje veel van hun gading vinden:
zie het al goed gevulde stuifmeelkorfje (achterpoot) van de hommel hieronder.

De beestjes: honingbij, een groefbij (+ vliegje), akkerhommel