Beeld week 39: Heksenkringen

In een gelijkmatige bodem zoals van graslanden/gazons 
kan een schimmel alle kanten op even snel uitgroeien tot een mooie ronde zwamvlok/mycelium.
Aan de rand groeit hij zijn paddestoelen in een mooie ‘heksen’kring,
elk jaar een groeironde wijder.

De groeiende schimmeldraden ‘bemesten’ daar de bodem
door de afbraak van dode resten tot hun grondstoffen: zie de extra groene groeiranden/groencirkels!

Kring (wilde) champignons 2x, met 5 dagen verschil.      
Bovenste: weidekringzwam. Onder: groencirkels van …?