Regenwormenwerk

Regenwormen proberen dode halfverteerde bladeren hun gangen in te trekken. Als dat lukt eten ze zich door de aarde + plantenresten heen en poepen dat mengsel weer uit: wormenhoopjes. Prachtige humusrijke aarde levert dat op. En goed gemengde + beluchte grond door al die wormengangen.