Week 13: Ereprijsjes

Ereprijsjes                                                                               (deze heten klimopbladereprijs)
al voor de winter gekiemd
uit minuscule zaadjes

Nu meteen ook bloemknoppen
voor minuscule bloemetjes.
Wie kan die bestuiven?

Maar dat lukt,
kijk maar naar hun aantallen.

Een goede voorjaarsweek toegewenst, Hannie